میهمان عزیز خوش آمدید! برای بهره‌مندی از تمام امکانات لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و یا ثبت‌نام نمایید
گزینه ها
مشاهده آخرین ارسال مشاهده آخرین ارسال خوانده نشده
Offline رضا شیخ زاده  
#1 ارسال شده : 1396/04/30 10:28:59 ب.ظ
رضا شیخ زاده
رتبه : کاربر تازه انجمن
امتیاز
مدال :
متخصص دی ان ان: متخصص دی ان ان
تاریخ عضویت : 1394/12/07
ارسالها : 8 نوشته
کشور کاربر : ایران (جمهوری اسلامی)
( تشکرها: 1 بار )

با سلام، ماژول نمایش چارت سازمانی (Org_Chart) موقع نصب پیغام خطای اجرای دستورات SQL را می دهد.

قابل ذکر است این ماژول را در نسخه های دات نت نیوک 7.4 و 9.1 تست گرفتم هر دو همین خطا را می دهد.

 

 

 

Offline منصور نظیفی  
#2 ارسال شده : 1396/04/31 10:09:37 ق.ظ
منصور نظیفی
رتبه : کاربر حرفه ای
امتیاز
مدال :
اعضای رسمی دی ان ان پلاس: اعضای رسمی دی ان ان پلاسمتخصص دی ان ان: متخصص دی ان ان
تاریخ عضویت : 1394/01/13
ارسالها : 130 نوشته

( 32 تشکر دریافتی در 31 ارسال )

دوباره نصب و بررسی شد و هیچ خطایی مشاهده نشد :

Offline رضا شیخ زاده  
#3 ارسال شده : 1396/05/01 08:37:19 ب.ظ
رضا شیخ زاده
رتبه : کاربر تازه انجمن
امتیاز
مدال :
متخصص دی ان ان: متخصص دی ان ان
تاریخ عضویت : 1394/12/07
ارسالها : 8 نوشته
کشور کاربر : ایران (جمهوری اسلامی)
( تشکرها: 1 بار )

متاسفانه من روی دات نت نیوک جدید هم دوباره نصب کردم باز هم همان ارور را می دهد:

آیا ممکن است باید در sql تنظیم خاصی را انجام دهم؟؟

خط ارور را بصورت زیر می باشد:

///////////////////////////////////////

Info شروع اجرای دستورات SQL: فایل 00.00.01.SqlDataProvider

Failure اجرای دستورات SQL با خطای روبرو مواجه شد : System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Incorrect syntax near 'DDT_Org_Chart_Items'. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script) ClientConnectionId:80616628-51bb-430e-9364-c5a693eb039f Error Number:102,State:1,Class:15 CREATE TABLE dbo.DNN_[DDT_Org_Chart_Items]( [ID_Org_Chart_Item] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [PortalID] [int] NULL, [ModuleID] [int] NULL, [ID_Org_Chart_Node] [int] NULL, [ItemName_Org_Chart] [nvarchar](max) NULL, [ItemTitle_Org_Chart] [nvarchar](max) NULL, [ItemImageUrl_Org_Chart] [nvarchar](max) NULL, [ItemOrder_Org_Chart] [int] NULL, [Collapsed] [bit] NULL, [IsActive] [bit] NULL, [IsDeleted] [bit] NULL, [CreatedByUserID] [int] NULL, [CreatedOnDate] [datetime] NULL, [LastModifiedByUserID] [int] NULL, [LastModifiedOnDate] [datetime] NULL, CONSTRAINT [PK_DDT_Org_Chart_Items] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [ID_Org_Chart_Item] ASC ) ) System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Incorrect syntax near 'DDT_Org_Chart_Nodes'. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at DotNetNuke.Data.SqlDataProvider.ExecuteScriptInternal(String connectionString, String script) ClientConnectionId:80616628-51bb-430e-9364-c5a693eb039f Error Number:102,State:1,Class:15 CREATE TABLE dbo.DNN_[DDT_Org_Chart_Nodes]( [ID_Org_Chart_Node] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [PortalID] [int] NULL, [ModuleID] [int] NULL, [ParentID_Org_Chart_Node] [int] NULL, [TeamName_Org_Chart_Node] [nvarchar](max) NULL, [NodeOrder_Org_Chart] [int] NULL, [Collapsed] [bit] NULL, [GroupCollapsed] [bit] NULL, [ColumnCount] [int] NULL, [IsActive] [bit] NULL, [IsDeleted] [bit] NULL, [CreatedByUserID] [int] NULL, [CreatedOnDate] [datetime] NULL, [LastModifiedByUserID] [int] NULL, [LastModifiedOnDate] [datetime] NULL, CONSTRAINT [PK_DDT_Org_Chart_Nodes] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [ID_Org_Chart_Node] ASC ) )

Info اتمام اجرای دستورات SQL: فایل 00.00.01.SqlDataProvider

Info تمام دستورات SQL

Failure خطا در نصب - Script

//////////////////////////////////////////////////////////////

کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
رفتن به انجمن  
شما نمی توانید مطلب جدید در این انجمن ایجاد کنید
شما نمی توانید برای مطالب ارسالی پاسخ ارسال کنید
شما نمی توانید مطلب ارسالی خود را حذف کنید
شما نمی توانید مطلب ارسالی خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در مطلب ارسالی خود نظرسنجی ایجاد کنید
شما نمی توانید در این انجمن نظر دهید

اطلاع رسانی

Icon
Error

دی ان ان